heden_1 heden_2 heden_3 heden_4 csk_byggdialog_1 csk_byggdialog_2 csk_byggdialog_3 csk_byggdialog_4 byggdialog_mattias_sundstrom Projekt Outo Kumpu byggdialog_lars_erik Projekt Gustavsberg Projekt Gustavsberg Projekt Mariebergsskolan byggdialoghakan_bjorklund Projekt Landgången byggdialog_niklas Projekt Mariebergsskolan byggdilog_jan_bjorklund Projekt Helmia Projekt Outo Kumpu byggdialog_ingemar_jonsson Projekt Outo Kumpu outokumpu sunne_bibliotek tegnerskolan Projekt Herrgårdsgatan

Det nytänkande byggföretaget

ByggDialog är ett byggföretag med kompetenta och engagerade medarbetare  som är verksamt på den svenska marknaden och som har sitt säte i Karlstad.  Varje samarbete  genomförs i partneringform vilket innebär att byggherre, brukare, vi och övriga entreprenörer och leverantörer samverkar i en helt integrerad organisation. Vi  tar ansvar för att vara en drivande och sammanhållande kraft redan från projektidén i ett tidigt skede eller med start i exempelvis systemskedet för att sedan ta totalentreprenöransvaret för projektering och genomförande.

 

Partnering som arbetssätt

Partnering som genomförandeform har tillämpats i svensk byggindustri i mer än tio års tid och blir allt vanligare. Byggherrar som vill vara med och påverka i hela byggprocessen och som vill maximera värdet på sin investering väljer partnering. Arbetssättet gör det möjligt att arbeta resurssnålt (lean) och samtidigt ha en lättrörlig (agile) projektorganisation som snabbt kan ta hand om nya omvärldskrav och kundbehov.
Läs mer om partnering som arbetssätt

referens_outokumpu02

Bilder på referensprojekt

Besök vår avdelning för referensprojekt och titta på nytagna bilder från exempelvis Sunne bibliotek, Outokumpo Degerfors, Helmia Karlstad. Klicka här.

Erik Olsson

Alla uppgifter om din kontaktperson

Läs om erfarenheter och hitta kontaktuppgifter till Byggdialogs alla tjänstemän här. Gå till sidan med kontaktpersoner.

Hans monterar gipsvägg till ny IVA-sal.

Jobba hos ByggDialogVisa galleri >>

Falu lasarett arkitektbild

Just nu: Falu lasarett

Tillsammans med Byggpartner i Dalarna AB genomför vi just nu Kvinno-, Kirurgklinik vid Falu lasarett. Totalentreprenad med partnering.

Läs mer >>

Kontaktuppgifter:

Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Telefon: +46(0)54-19 88 00


Se karta >

Tilldelningsbeslut, nya samarbeten och kontrakt

Ny återvinningscentral i Forshaga kommun

22 januari 2015
Forshaga kommun har enligt tilldelningsbeslut utsett ByggDialog till samarbetspartner i projektet Ny återvinningscentral i Forshaga. Projektet...
Läs hela »