Partnering som arbetssätt

Bakgrund om partnering

Alltsedan mitten av åttiotalet har tillämpningen av partnering i byggindustrin väckt intresse bland akademiker och praktiker. De tillgängliga dokumenterade kunskaperna och erfarenheterna kommer huvudsakligen från USA och Storbritannien och i viss mån även från Australien och Kina. Partnering är nu en väletablerad form för genomförande av byggprojekt i dessa länder. I Sverige har arbetsformen tillämpats sedan 1999 (Centralsjukhuset i Karlstad) och i ökande omfattning sedan 2003. I bred mening är partnering den process där kund och leverantörer tillsammans och systematiskt söker en effektiv form av samverkan för att uppnå ett bättre gemensamt helhetsresultat i ett enstaka eller flera på varandra följande projekt (strategisk partnering).

Viktiga samarbetsprocesser

Partnering med ByggDialog omfattar ett antal interaktionsprocesser. Dessa är gemensamma mål, konflikthantering, teknisk samverkan, uppföljning/ständiga förbättringar, teambuilding/organisation, upphandling och relationer/förtroende. På alla dessa områden samarbetar vi med kunden och andra viktiga entreprenörer och konsulter för att skapa ett gemensamt arbetssätt i projektet och för att definiera byggnaden. I det tekniska samarbetet är även budgeten ett viktigt styrverktyg. Alla parters ekonomi redovisas öppet från första kalkylförslag till slutkostnad. Det är alltid vår strävan i dessa projekt att skapa en integrerad organisation. Alla partneringrelaterade insatser måste skräddarsys utifrån projektets storlek, karaktär och kundens vilja och ambitionsnivå.

Sammanfattning: partnering som arbetssätt

Erfarenheter visar att formaliserad samverkan är effektivare i flera avseenden t ex med avseende på kostnadskontroll, tekniskt utförande, kvalitet och att möta kundbehov. Arbetssättet innebär större flexibilitet för kunden och större möjlighet att beakta helheten som t ex förvaltnings- och brukarperspektivet. Samverkan med partnering som utgångspunkt skapar en plattform för en tydlig, medveten och gemensam fokusering på arbetssätt och samspel mellan människor i byggprocessen. Arbetsformen med integrerade team stimulerar till kreativitet och bättre tekniska lösningar och en effektivare hantering av problem innan de blir djupa konflikter. Dessutom finns tydliga arbetsmiljömässiga fördelar. Förutom att man lättare kan hantera säkerhetsaspekter på projekten som rör människors liv och hälsa är det ett roligare och mer meningsfullt sätt att arbeta där alla projektdeltagares kompetens kommer till nytta.

Nedan ser du den modell som ByggDialog på ett systematiskt sätt arbetar med. Modellen visar på sju viktiga samarbetsprocesser som alla parter bör vara delaktiga i. Dialog är kärnprocessen i vår arbetsmodell och en förutsättning för partnering.

Prata med Anna Rhodin om partnering

Lars kollar in ritningar

Våra hantverkareVisa galleri >>

Erik Olsson

Alla uppgifter om din kontaktperson

Läs om erfarenheter och hitta kontaktuppgifter till Byggdialogs alla tjänstemän här. Gå till sidan med kontaktpersoner.

referens_helmia01

Bilder på referensprojekt

Besök vår avdelning för referensprojekt och titta på nytagna bilder från exempelvis Sunne bibliotek, Outokumpo Degerfors, Helmia Karlstad. Klicka här.

Byggdialog2023-beskuren

Karriär och jobb

Vi har ett växande behov av nya medarbetare som är intresserade av att bidra till samhällsbyggandet och utvecklas i ett expansivt företag. Välkommen till oss!

Läs mer >>

Kontaktuppgifter:

Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Telefon: +46(0)10-459 88 00


Se karta >

Tilldelningsbeslut, nya samarbeten och kontrakt

En långsiktig samverkan i Värmland

19 september 2018
I går eftermiddag tecknades avtal mellan ByggDialog och Hammarö kommun för ett strategiskt partneringsamarbete...
Läs hela »