Engagemang och målfokus i startworkshop med Årjängs kommun

24 april 2018

Samsyn, delaktighet och ett stort engagemang kan sammanfatta vår startworkshop för projektet Skolor och förskola i Årjängs kommun som hölls den 19-20 april. Under två dagar träffades beställare, konsulter, entreprenörer och verksamhet för att ta fram övergripande projektmål, bekanta sig med varandra och få en gemensam syn på projektet. 

IMG_8458

– En startworkshop i det här formatet är ett fantastiskt bra tillfälle att kicka igång ett projekt och bilda ett sammansvetsat team redan från start. Förutom att gemensamma mål tas fram får deltagarna också ett större kunskapsutbyte och en bättre förståelse för varandras behov, områden och spetskompetens, säger Kristin Folkesson, projektledare på ByggDialog.

Startworkshoppen mynnade ut i en partneringöverenskommelse och nu väntar ett intensivt projekteringsarbete då produktionsstart av första etappen är planerad redan till hösten 2018.

Projektet omfattar i sin helhet om- och tillbyggnad av Töcksfors skola, Nordmarkens skola samt nybyggnation av en förskola i Årjängs kommun. Det är ett flerårigt projekt i strategisk partnering där Årjängs kommun är beställare och ByggDialog totalentreprenör.

– Målet med projektet är att skapa bättre och mer ändamålsenliga lokaler med lägre driftskostnader. Genom partnering kan vi uppnå en mer effektiv, transparent och behovsstyrd byggprocess med ett högre kunskapsnyttjande som optimerar slutprodukten för verksamheterna, barn, elever och oss som beställare, säger Peter Månsson, Samhällsbyggnadschef Årjängs kommun.

I Töcksfors planeras förberedande markarbeten och etablering påbörjas efter skolavslutning, om alla beslut fattats.

Kontakt: Bosse Rom, projektchef, 010-459 88 15

Grupparbete1

Grupparbete2

Vi söker en engagerad kommunikatör till ByggDialog

17 april 2018

Vill du ha ett roligt och omväxlande jobb där du får vara med och driva och utveckla vårt kommunikationsarbete och stärka företagets varumärke? Just nu söker vi en engagerad kommunikatör som vill vara med och skapa effektiv och kraftfull kommunikation för vår fortsatta expansion. Tjänsten är ett föräldravikariat med placeringsort i Karlstad.

Julia-red2

Som kommunikatör hos oss arbetar du både operativt och strategiskt med bolagets interna och externa kommunikation. Det är en självständig roll där du har möjlighet att driva och utveckla kommunikationsarbetet i företaget med fokus på externkommunikation, marknadsföring och employer branding. Vi är sedan ett par år inne i en utvecklingsfas i vårt kommunikationsarbete med flera spännande områden/projekt att utveckla och förvalta.

ByggDialog växer just nu både geografiskt och personalmässigt. Du arbetar därför nära VD och verksamhetsutvecklare i det strategiska marknadsarbetet samt med våra projektchefer i region Väst, Öst och Mitt i olika pågående marknadsföringssatsningar och byggprojekt. Du samarbetar även med HR/personal kring bl.a. employer branding samt stöttar våra medarbetare i kommunikationsfrågor.

Arbetet innebär:

 • * Planera och genomföra externa och interna kommunikationsinsatser
 • * Ta fram och publicera texter, film och foto för web, sociala medier, nyhetsbrev, kampanjer m.m.
 • * Driva och utveckla företagets närvaro online samt aktivt följa upp våra aktiviteter och marknadsinsatser
 • * Innehållshantering och uppdatering av externwebb och övriga kanaler
 • * Bidra i utvecklingen av vårt externa marknadsarbete i nära samarbete med projektchefer, verksamhetsutvecklare, VD och HR.
 • * Arbeta med utvecklingsfrågor inom kommunikationsområdet i stort
 • * Grafisk produktion av broschyrer, annonser, mässmaterial och övriga trycksaker
 • * Delta i ledningens planeringsmöten och där driva kommunikationsfrågor
 • * Ge kommunikationsstöd i byggprojekt
 • * Anbudsarbete och projektbevakning
 • * Employeer branding
 • * Internkommunikation

 

Vem söker vi?
Du är en positiv, kreativ och lösningsorienterad person som är van att arbeta självständigt och trivs med att ta eget ansvar. Minst lika viktigt är att du är lyhörd, prestigelös och har förmågan att skapa goda relationer. Att hantera flera projekt och arbetsuppgifter parallellt är inga problem för dig. Du är flexibel och har lätt för att skifta fokus mellan arbetsuppgifter om så krävs, samt att arbeta mot deadlines.

Vi vill gärna att du har ett par års erfarenhet av arbete som kommunikatör eller liknande roll, men du kan även vara nyexaminerad. Du är bra på att utforma text, har kunskaper i verktyg för bildbehandling och layout samt är van vid att arbeta med webb och sociala medier. Erfarenhet av WordPress är ett plus. Du har också förmåga att på ett pedagogiskt sätt förankra vikten av medveten kommunikation internt och gärna erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete.

 

Ansökan
Vi ser fram emot att få in din ansökan, senast den 13 maj. Vi gör urval löpande, så tveka inte att söka tjänsten redan idag. Mejla din ansökan till HR, lena-kajsa.hoglind@byggdialog.se.

Har du frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår marknadskoordinator och kommunikatör Julia Runervik, julia.runervik@byggdialog.se eller 010-459 88 54.

Tjänsten är ett föräldravikariat t.o.m september 2019. Vi ser gärna att du börjar 1 juni 2018 för att ha möjlighet att jobba parallellt med vår kommunikatör, men startdatum kan diskuteras.

 

Kort fakta om oss

ByggDialog är ett byggentreprenadföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. För oss är det viktigt att det vi bygger är meningsfullt och hållbart. Därför bygger vi främst samhällbärande byggnader som skolor, sjukhus och industrier. Med kompetenta, engagerade medarbetare leder och organiserar vi hela bygg- och partneringprocessen redan i tidigt skede, för att sedan ta totalentreprenadansvaret för projektering och genomförande. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro med huvudkontor i Karlstad. ByggDialog startade 2007 och har idag ca 160 anställda och en omsättning på drygt 1 mdkr.

 Besök oss gärna på Instagram @byggdialog_ab för att få en inblick i vår vardag.

Våra webbkameror över projekt

6 april 2018

I allt fler projekt jobbar vi med webbkameror för att fler ska kunna följa byggnationerna i realtid. Via länken nedan kan du ta del av alla våra projekt som har webbkamera. Ta gärna en titt!

https://kamera.byggdialog.se/

Skärmklipp-webbcam-awl

Jonas Hesselroth ny projektchef

28 mars 2018

Vi stärker upp vår organisation ytterligare i västra Sverige med Jonas Hesselroth som går in i rollen som projektchef hos oss. Han kommer närmast från Kynningsrud där han arbetat i 8 år som projektchef och arbetschef. Jonas har bred erfarenhet av olika typer av projekt så som industrier, sjukhus, gallerior, bostäder, äldreboende, P-hus etc.

Jonas är utbildad högskoleingenjör i byggteknik med inriktning produktion och projektledning och tillträder sin tjänst den 6 augusti.

Vi hälsar Jonas varmt välkommen till oss!

Time lap över MTV-huset i Skövde – se byggets framväxt

15 mars 2018

I Skövde bygger vi just nu ett nytt specialisttandvårdscentrum vid Skaraborgs sjukhus, även kallat MTV-huset.

Nu kan du se hur byggnationen har fortlöpt från det första spadtaget i januari 2016 fram tills idag.

Länk: Byggutveckling MTV-huset, Skövde

MTV-huset blir ett komplett tandvårdscentrum, där Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras. Projektet är en totalentreprenad som sker i samverkan med Västfastigheter, och beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2019.

Projekt i strategisk partnering till ByggDialog

14 mars 2018

ByggDialog har fått tilldelningsbeslut för ett projekt i strategisk samverkan som upphandlas av Årjängs kommun.

Foto: Aaron Burden

Projektet avser om- och nybyggnad av tre skolor och förskolor i Töcksfors och Årjängs centralorter. Befintliga skolor har ett stort behov av lokalanpassning och upprustning. Kommunen har också behov av en ny förskola med tre avdelningar och tillagningskök. Projektet är en totalentreprenad med planerad produktionsstart av första etappen hösten 2018.

ByggDialog tar hem Värmlandsprojekt

1 mars 2018

ByggDialog har fått tilldelningsbeslut för fas 1 på ett nytt projekt i samarbete med beställaren Sunne Bostads AB.

Petter-Jonsson-lägger-armering2

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Allégårdens servicehem, varav nybyggnad om ca 3700 m2 BTA, samt tillkommande optioner på nybyggnad av fyra lägenheter på Rågvägens LSS-boende och påbyggnad av våningsplan med 11-14 lägenheter i befintligt bostadshus i Sunne centralort. Projektet är en totalentreprenad med samverkansformen partnering, med planerad byggstart av Allégården hösten 2018.

Innovationsprojektet A Working Lab i Göteborg får stomme i massivt trä

13 februari 2018

Just nu pågår stommontaget av A Working Lab i Göteborg, en innovationsarena för akademi, näringsliv och samhällsaktörer på södra Chalmersområdet. Stommen som är  i massivt trä är en viktig och strategisk del i projektets miljö- och hållbarhetsarbete.  

A working Lab Chalmers Göteborg Akademiska hus limträ stomme

Konstruktionen är en s.k. hybridstomme, beståendes till största delen av massivt trä, limträpelare och limträbjälklag i kombination med stomstål och bärande trapphus/hisschakt i prefab-betongelement. Trä som byggnadsmaterial är ett förnyelsebart material som har en mycket mindre klimatpåverkan jämfört med stål och betong. Valet av stomme har gjorts utifrån projektets miljömål som bl. a innebär ett klimatsmart, resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck. Genom att välja en trästomme minskar man koldioxidutsläppet. Ett smart val för en hållbar framtid. Målet är också att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld och då är trästomme ett naturligt och hållbart alternativ och en viktig del för att nå projektmålen.

Innovativ lösningar

En trästomme har fördelen att den kombinerar hög styrka med låg vikt och lämpar sig bra för stora byggnader och spännvidder. Men den ställer också krav på bärverkskonstruktionen och en noggrann projekteringsprocess. För att hitta den mest optimala lösningen har både underentreprenörer och konstruktörer varit involverade i projekteringsprocessen.

– Det här är ett spännande skede i produktionen för oss som huvudentreprenör. Det är en speciell process att arbeta med en trästomme som ställer höga krav på samordning mellan alla involverade parter, säger Mikael Jardeby, projektchef i ByggDialog. I detta projekt är det än mer spännande med tanke på att vi försöker hitta ett industrialiserat byggsätt för massivträ som inte gjorts i tidigare projekt.

Stommen reses i tre etapper som tar ca 2 veckor vardera. Allt beräknas vara rest och klart i juli 2018. Martinsons står för tillverkning och leverans av stommen, Byggstål för stomstålet och betongväggar i hisschakt levereras av Prefabbolaget i Västerås .

Mer om projektet

A Working Lab ska bli ett kontorshus på drygt 9 500 kvm med över 400 arbetsplatser, och en innovationsarena där flera innovativa projekt ska bedrivas både under och efter byggperioden. Projektet bedrivs i samverkan med Akademiska Hus som beställare, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Urban Innovation. ByggDialog är totalentreprenör för projektet som planeras vara färdigställt sommaren 2019.

A Working Lab Chalmers Göteborg Akademiska hus limträ stomme

A Working Lab Chalmers Göteborg Akademiska hus limträ stomme

Daniel tejpar skarvarna mellan elementen av KLT-bjälklaget, en viktig uppgift för att säkra fuktarbetet.

Följ projektet A Working Lab i Göteborg live

12 februari 2018

Nu kan du följa innovationsprojekt A Working Lab vid Chalmers i Göteborg i realtid via vår webbkamera.

Följ länken http://awl.byggdialog.se

 

A working Lab Chalmers Göteborg Akademiska hus limträ stomme

Vi träffar studenter på LAVA vid KTH

6 februari 2018

Den 8 februari är vi på plats på LAVA, Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag vid KTH i Stockholm, för att träffa våra framtida medarbetare.

Är du student och nyfiken på dina möjligheter hos oss? Vi finns på plats mellan kl. 10-16 i monter 78, Nymble plan 2. Välkommen!

Monterkarta LAVA 2018 KTH Stockholm

Sida 1 av 2912345...1020...Sista »
Björn Gustafsson klipper till armeringsjärn.

Våra hantverkareVisa galleri >>

referens_helmia01

Bilder på referensprojekt

Besök vår avdelning för referensprojekt och titta på nytagna bilder från exempelvis Sunne bibliotek, Outokumpo Degerfors, Helmia Karlstad. Klicka här.

Erik Olsson

Alla uppgifter om din kontaktperson

Läs om erfarenheter och hitta kontaktuppgifter till Byggdialogs alla tjänstemän här. Gå till sidan med kontaktpersoner.

Byggdialog2023-beskuren

Karriär och jobb

Vi har ett växande behov av nya medarbetare som är intresserade av att bidra till samhällsbyggandet och utvecklas i ett expansivt företag. Välkommen till oss!

Läs mer >>

Kontaktuppgifter:

Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Telefon: +46(0)10-459 88 00


Se karta >

Tilldelningsbeslut, nya samarbeten och kontrakt

Projekt i strategisk partnering till ByggDialog

14 mars 2018
ByggDialog har fått tilldelningsbeslut för ett projekt i strategisk samverkan som upphandlas av Årjängs...
Läs hela »