Filmen om oss

11 juni 2018

Vill du veta mer om vilka vi är, vår verksamhet och hur vi jobbar i ByggDialog? Spana in filmen om oss.

Vill du jobba med oss och bli en del av ett företag där alla jobbar tillsammans? Då vill vi gärna få en chans att lära känna dig. Just nu söker vi fler medarbetare som vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och en mer öppen, ärlig och trygg byggbransch. Välkommen att söka något av våra lediga jobb, eller skicka in en spontan intresseanmälan. Mer information hittar du under fliken Jobba här.

På vår Youtube-kanal hittar du fler filmer från vår verksamhet.

Första spadtaget för miljardprojektet i Skövde

15 oktober 2018

Under förmiddagen samlades drygt 100 personer för att se det spadtag som är inledningen på det största bygget i SkaS Skövdes historia och som markerar starten för ett tvåmiljardersprojekt som drivs i partneringsamverkan av Västfastighter och Skaraborgs sjukhus med ByggDialog som totalentreprenör.  

talt_skovde

Under grävceremonin fick besökarna se verksamhetschefer på SkaS försöka- och en grävmaskin lyckas lyfta iväg den historiska herrgårdsstenen som står på sjukhusets mark. Stenen ska flyttas under byggnationstiden, för att senare placeras tillbaka på sjukhusområdet efter projektets slut.

Partneringprojektet i sin helhet kommer generera två nya sjukhusbyggnader om totalt 67 000 m2BTA, vilket enligt SkaS uträkning är en ökning med nästan 35% jämfört med dagens sjukhusyta. Bakgrunden till byggnationen är att SkaS sedan länge växt ur sina lokaler och vill i och med utbyggnationen skapa ett modernt akutsjukhus som tar höjd för både medicinsk och teknisk utveckling.

jorgen_skovde

Det här är ett stort och komplext projekt, i och med att byggnationen innefattar allt ifrån akutmottagning och ambulansintag till operation och psykiatribyggnader, krävs det mycket god planering, maximalt resursutnyttjande och samverkan mellan byggprojektets aktörer och sjukhusets verksamheter. För oss på ByggDialog som är specialiserade på bland annat sjukhusprojekt och enbart arbetar i partneringsamverkan är vi trygga i att kunna erbjuda en samverkansmodell som skapar rätt förutsättningar för detta i alla led, säger Jörgen Sundhäll, VD ByggDialog

Redan imorgon påbörjas markarbetet för det omfattande vårdbyggnadsprojektet. I första skedet så kommer det handla om markarbete både för de nya byggnaderna och arbete med tillfälliga vägar. Projektet i sin helhet beräknads vara färdigt 2023.

byggdialog_sten

Delar av ByggDialogs projektgrupp på plats i Skövde.

 

ByggDialog tar hem stort projekt i Göteborgs stad

21 september 2018

ByggDialog har fått uppdraget att som totalentreprenör i ett strategiskt partneringsamarbete bygga två större skolor, med optioner för ytterligare två i västra Göteborg. Totalt kommer projektet generera skolor för upp till 2500 elever.

Beställare av projektet är Lokalförvaltningen i Göteborgs stad och arbetet med skolorna är planerat att starta under hösten 2018. Den totala projekterings- och produktionstiden sträcker sig fram till hösten 2023, då besiktningarna för alla projekt ska vara slutförda.

Vi är väldigt glada att Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad valt strategisk partnering som samarbetsform och ByggDialog som totalentreprenör. För oss på ByggDialog som enbart arbetar i partneringsamverkan känns det jättebra att tillsammans med alla andra aktörer få vara med och bidra till utvecklingen av Göteborgs skolor. Vi hoppas att vår långa erfarenhet av arbetsformen kan komma till stor nytta i samarbetet, säger Jörgen Sundhäll, VD ByggDialog

Kontakt för mer information:
Jörgen Sundhäll
010-459 88 01
jorgen.sundhall@byggdialog.se

En långsiktig samverkan i Värmland

19 september 2018

I går eftermiddag tecknades avtal mellan ByggDialog och Hammarö kommun för ett strategiskt partneringsamarbete som sträcker sig fram till årsskiftet 2025/2026. Avtalet skrevs på vid Hammarlundens skola, en skola som är tänkt att vara bland de första ut i skolsatsningen.

Det nya samverkansprojektet är planerat att starta nu i höst och kontraktet gäller 7 skolor och förskolor, med optioner för ytterligare 11 skolor, förskolor och idrottshallar. I projektet ska befintliga skolor och förskolor utvecklas och nya skollokaler ska byggas för att möta kommunens framtida behov.

Ett av ByggDialogs specialområden är att i partneringform leda processen med att utveckla och bygga skolor. Vi är jättestolta och glada över att, med den erfarenhet och kunskap vi byggt upp i olika projekt genom åren, få bidra till Hammarös utveckling, säger Jörgen Sundhäll VD ByggDialog

Bo Rohm områdeschef ByggDialog, Jörgen Sundhäll VD ByggDialog, Per Aspengren och Rickard Enér båda från Hammarö Kommun utanför Hammarlundens skola efter att avtalet skrivits på.

Bo Rohm områdeschef ByggDialog, Jörgen Sundhäll VD ByggDialog, Per Aspengren och Rickard Enér båda från Hammarö Kommun utanför Hammarlundens skola efter att avtalet skrivits på.

Genom att tillhandahålla lokaler som är anpassade för framtidens behov och som skapar de bästa förutsättningarna för kommunens barn, elever och skolpersonal hoppas Hammarö kommun att Hammarö ska bli en bra plats att växa upp på.

Läs pressmeddelandet från ByggDialog och Hammarö kommun i sin helhet här.

Första spadtaget för ökad turism på Ekenäs

12 september 2018

I torsdags togs det första spadtaget för en ny restaurang på Ekenäs i Säffle. Restaurangen är en av flera satsningar som görs i ett strategiskt partneringprojekt med SäBo AB och Säffle kommun. 

spadtag_4_ekenäs_700x399
Restaurangbyggnaden som ska rymma 68 sittande gäster inomhus och ytterligare 70 på de tre trädäcken utomhus beräknas vara färdig lagom till sommarsäsongen 2019.

spadtag_1_ekenäs_700x399
Spadtaget togs gemensamt av Dag Rogne (C) kommunalråd Säffle, Gustaf Andersson VD SäBo AB, Katrin Steverding utvecklingsstrateg Säffle kommun och Emma Gauffin projektingenjör ByggDialog.

 

Torvnäs förskola – en efterlängtad skola i Sunne

18 juni 2018

Lördagen den 16 juni invigdes Torvnäs förskola i Sunne, en efterlängtad förskola som rymmer 108 barn, personalutrymme och tillagningskök.

torvnäs sunne partnering förskola pedagogiska miljöer projekt värmland

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr, Anna Ullenius verksamhetschef för barns lärande och Pernilla Larsson, Förskolechef, Torvnäs vid invigningsbandet.

Ett hundratal nyfikna barn och vuxna var samlade för att ta del av invigningen, som bjöd på både fint väder i svenska mått mätt, positiv stämning och guidad visning av den nya skolan. Under rundturen fick besökarna information om verksamheten, den pedagogiska inriktningen samt hur huset är uppbyggt rent tekniskt. Förutom flexibla lokaler som möjliggör att pedagoger och barn kan arbeta fritt i byggnaden har också stor vikt lagts vid utemiljön, som har en pedagogisk tanke och utformning.

Efter den drygt 40 minuter långa visningen av skolan var det dags för bandklippning och tal, som genomfördes av kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr.

– Jag är stolt och glad över den här förskolan, som både är modern och anpassad efter nuvarande behov men också utrustad för framtiden. Stort grattis till alla som kommer få jobba och vara elever i en så fin och modern skola, sa Gunilla Ingemyr.

Efter bandklippningen bjöds det på mingel, dryck och tilltugg. Många barn passade på att leka på den nya skolgården, medan de äldre kikade vidare på skollokalerna.

tornäs förskola sunne partnering

Stort fokus har lagts på skolans utemiljö som har en stimulerande och pedagogisk utformning.

Projektet har genomförts i partneringsamverkan där Sunne kommun varit beställare och ByggDialog totalentreprenör. Det första spadtaget togs i mars 2017 och skolan stod klar för inflyttning i maj 2018.

Torvnäs förskola Sunne partnering

torvnäs förskola sunne partnering

Fikapaus i det nya tillagningsköket.

torvnäs förskola partnering sunne

Ett hundratal personer deltog på invigningen av Torvnäs förskola

Låda i ladan – gammalt möter nytt i kulturellt träbyggnadsprojekt

18 juni 2018

Västanå teater i Sunne, även känt som ”berättarladan” är en  av Sveriges absolut största sommarteatrar. Sedan 2009 är teatern regionteater för Värmlands län och därmed en länsinstitution. Under sommarmånaderna spelar Västanå teater på hemmascenen i Sunne och under vinterhalvåret turnerar de med sitt nomadtält.

berättarladan sunne västanå teater partnering

Illustration: Lugnet Arkitekter

Befintlig byggnad är från 1937, som man önskar vinterbona. ByggDialog har fått förtroendet att genomföra projektet i samverkan med Västanå teater. Projektet innefattar ny utvändig entré samt att bygga en ny isolerad byggnad inuti den befintliga ladan – en låda i ladan helt enkelt.

Den nya invändiga byggnaden kommer bestå av limträ och KL-trä och kommer stå klar våren 2019.

berättarladan sunne västanå teater partnering

Illustration: Lugnet Arkitekter

Strategiskt partneringprojekt med Landstinget i Värmland

15 juni 2018

Landstinget i Värmland avser att under perioden 2018-2022 investera i flera olika delprojekt inom sitt befintliga fastighetsbestånd, både inom och utanför Centralsjukhuset i Karlstad. ByggDialog har nu fått tilldelningsbeslut på projektet, med inledande projekteringsarbete.

Byggdialog_KTC_CSK_05

Exempel på delprojekt är folktandvård, vårdcentral sjukhus och ambulansstation. Omfattningen varierar med fokus på vårdsynpunkt, komplexitet och fastighetsteknik.

Projektet är en totalentreprenad i strategisk samverkan som sträcker sig över minst två år. Byggstart för första etappen beräknas påbörjas hösten 2018.

Första spadtag för Årjängs kommuns största skolinvestering

15 juni 2018

I går togs det första spadtaget för om- och nybyggnad av låg- och mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors liksom en ny förskola i Årjäng.

spadtag årjäng strategisk partnering töcksfors

Spadtaget togs i Töcksfors skola av eleverna Elias Berglund, Emelie Gruvborg, Viktor Axelsson och Judith Sjöstedt, tillsammans med politikerna Kent Norman (C), Daniel Schützer (S) och Da-niel Markstedt (S)

Projektet är kommunens största investering någonsin och omfattar i sin helhet om- och tillbyggnad av Töcksfors skola, Nordmarkens skola samt nybyggnation av en förskola i Årjängs kommun. Det är ett flerårigt projekt i strategisk partnering där Årjängs kommun är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Målet med projektet är att skapa bättre och mer ändamålsenliga lokaler med lägre driftskostnader.

Spadtaget togs av elever från Töcksfors skola samt representanter från politiken. Produktionsstart av första etappen planerar att påbörjas redan till hösten och just nu pågår ett intensivt projekteringsarbete. I Töcksfors kommer förberedande markarbeten och etablering igång strax efter skolavslutningen.

IMG_1256

Intresset var stort och många invånare kom för att ta del av det första spadtaget

 

spadtag årjäng strategisk partnering töcksfors

Årets sommarjobbare

15 juni 2018

Varje år brukar ByggDialog erbjuda studenter och nyutexaminerade personer sommarjobb, och i år har vi sex unga förmågor hos oss under sommaren på olika platser i landet. 

Annelie Brahm och Hilma Anjevall studerar båda  på KTH i Stockholm och kommer under sommaren finnas på våra projekt i Sala respektive Södertälje. Från Chalmers kommer Hanna Johansson och Frida Westerlund som gör sitt sommarjobb på A Working Lab i Göteborg, samt Robert Hedlund som kommer vara placerad i Ale. Emil Bergström studerar vid Karlstads universitet och kommer jobba på Änglandaskolan i Örebro.

Varmt välkomna till oss på ByggDialog!

Jonas Karlsson ny produktionschef i Örebro

12 juni 2018

Vi har rekryterat ännu en produktionschef till ByggDialog. Jonas Karlsson är utbildad snickare och arbetsledare med mångårig erfarenhet i branschen. Han kommer närmast från PEAB där han haft rollen som just arbetsledare. Jonas påbörjade sin anställning under våren och driver just nu projektet Neutronen i Örebro.

Vi hälsar Jonas varm välkommen till oss!

Sida 1 av 3112345...102030...Sista »
Erik Olsson

Alla uppgifter om din kontaktperson

Läs om erfarenheter och hitta kontaktuppgifter till Byggdialogs alla tjänstemän här. Gå till sidan med kontaktpersoner.

referens_helmia01

Bilder på referensprojekt

Besök vår avdelning för referensprojekt och titta på nytagna bilder från exempelvis Sunne bibliotek, Outokumpo Degerfors, Helmia Karlstad. Klicka här.

Björn justerar dörr till tvättstuga

Våra hantverkareVisa galleri >>

Byggdialog2023-beskuren

Karriär och jobb

Vi har ett växande behov av nya medarbetare som är intresserade av att bidra till samhällsbyggandet och utvecklas i ett expansivt företag. Välkommen till oss!

Läs mer >>

Kontaktuppgifter:

Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Telefon: +46(0)10-459 88 00


Se karta >

Tilldelningsbeslut, nya samarbeten och kontrakt

En långsiktig samverkan i Värmland

19 september 2018
I går eftermiddag tecknades avtal mellan ByggDialog och Hammarö kommun för ett strategiskt partneringsamarbete...
Läs hela »