Innovationsprojektet A Working Lab i Göteborg får stomme i massivt trä

13 februari 2018

Just nu pågår stommontaget av A Working Lab i Göteborg, en innovationsarena för akademi, näringsliv och samhällsaktörer på södra Chalmersområdet. Stommen som är  i massivt trä är en viktig och strategisk del i projektets miljö- och hållbarhetsarbete.  

A working Lab Chalmers Göteborg Akademiska hus limträ stomme

Konstruktionen är en s.k. hybridstomme, beståendes till största delen av massivt trä, limträpelare och limträbjälklag i kombination med stomstål och bärande trapphus/hisschakt i prefab-betongelement. Trä som byggnadsmaterial är ett förnyelsebart material som har en mycket mindre klimatpåverkan jämfört med stål och betong. Valet av stomme har gjorts utifrån projektets miljömål som bl. a innebär ett klimatsmart, resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck. Genom att välja en trästomme minskar man koldioxidutsläppet. Ett smart val för en hållbar framtid. Målet är också att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld och då är trästomme ett naturligt och hållbart alternativ och en viktig del för att nå projektmålen.

Innovativ lösningar

En trästomme har fördelen att den kombinerar hög styrka med låg vikt och lämpar sig bra för stora byggnader och spännvidder. Men den ställer också krav på bärverkskonstruktionen och en noggrann projekteringsprocess. För att hitta den mest optimala lösningen har både underentreprenörer och konstruktörer varit involverade i projekteringsprocessen.

– Det här är ett spännande skede i produktionen för oss som huvudentreprenör. Det är en speciell process att arbeta med en trästomme som ställer höga krav på samordning mellan alla involverade parter, säger Mikael Jardeby, projektchef i ByggDialog. I detta projekt är det än mer spännande med tanke på att vi försöker hitta ett industrialiserat byggsätt för massivträ som inte gjorts i tidigare projekt.

Stommen reses i tre etapper som tar ca 2 veckor vardera. Allt beräknas vara rest och klart i juli 2018. Martinsons står för tillverkning och leverans av stommen, Byggstål för stomstålet och betongväggar i hisschakt levereras av Prefabbolaget i Västerås .

Mer om projektet

A Working Lab ska bli ett kontorshus på drygt 9 500 kvm med över 400 arbetsplatser, och en innovationsarena där flera innovativa projekt ska bedrivas både under och efter byggperioden. Projektet bedrivs i samverkan med Akademiska Hus som beställare, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Urban Innovation. ByggDialog är totalentreprenör för projektet som planeras vara färdigställt sommaren 2019.

A Working Lab Chalmers Göteborg Akademiska hus limträ stomme

A Working Lab Chalmers Göteborg Akademiska hus limträ stomme

Daniel tejpar skarvarna mellan elementen av KLT-bjälklaget, en viktig uppgift för att säkra fuktarbetet.

referens_helmia01

Bilder på referensprojekt

Besök vår avdelning för referensprojekt och titta på nytagna bilder från exempelvis Sunne bibliotek, Outokumpo Degerfors, Helmia Karlstad. Klicka här.

Byggdialog2023-beskuren

Karriär och jobb

Vi har ett växande behov av nya medarbetare som är intresserade av att bidra till samhällsbyggandet och utvecklas i ett expansivt företag. Välkommen till oss!

Läs mer >>

Sebastian mäter och kapar fasadskivor

Våra hantverkareVisa galleri >>

Erik Olsson

Alla uppgifter om din kontaktperson

Läs om erfarenheter och hitta kontaktuppgifter till Byggdialogs alla tjänstemän här. Gå till sidan med kontaktpersoner.

Kontaktuppgifter:

Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Telefon: +46(0)10-459 88 00


Se karta >

Tilldelningsbeslut, nya samarbeten och kontrakt

Strategiskt partneringprojekt med Landstinget i Värmland

15 juni 2018
Landstinget i Värmland avser att under perioden 2018-2022 investera i flera olika delprojekt inom...
Läs hela »